Kush jemi ne?​

Instituti për Studime Orientale (ISO) është një shoqatë jofitimprurëse e themeluar në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës. Instituti për Studime Orientale është i interesuar për hulumtime dhe studime në lidhje me Orientin